Pažintinis takas „Gynybinės linijos įtvirtinimai“

Įvertinkite
  • place-img
place-img

Molotovo linija – gynybinių įtvirtinimų kompleksas, statytas 1940–1941 metais ir skirtas apsaugoti naująsias Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos vakarines sienas nuo galimos atakos iš vakarų.

Lietuvoje suprojektuoti 4 įtvirtinti rajonai (ĮR), kurie turėjo savo originalią numeraciją: 46 Telšių ĮR, 42 Šiaulių ĮR, 44 Kauno ĮR ir 48 Alytaus ĮR. Lietuvoje jie pradėti statyti 1941 metų pavasarį. Spėta pastatyti beveik 300 objektų (visoje linijoje per 2000 objektų), taipogi iškasta daugybė duobių, paruoštų bunkerių statyboms.

Dabartinėje Pagramančio regioninio parko teritorijoje (Šiaulių ĮR) buvo išdėstyta apie 5 atramos punktus, objektų skaičius siekia per 20, taip pat yra 8 iškastos duobės bunkerių statyboms, kai kuriose iš jų spėta išpilti ir pamatus (duobių skaičius gali būti ir didesnis). Jei visi planai būtų realizuoti, tuomet objektų skaičius galėjo būti net kelis kartus didesnis, nei yra dabar.

Bunkeriuose turėjo būti montuoti kulkosvaidžiai bei patrankos. Vaikinai susirinkusiems parodė 76 mm kalibro sviedinio tūtą. Pasak jų, tokiu sviediniu buvo galima pramušti tanką. Įtvirtinimai būdavo keleto rūšių, skirtingo išplanavimo. Gynybinė juosta galėjo būti apie 40 metrų pločio, o joje bunkeriai išdėstyti tam tikra tvarka. Tarp jų – gynybiniai grioviai. Įtvirtinimus jungė ryšio linija. Apie artėjantį priešą kariškiai sužinodavo per periskopą. Taip pat prie pabūklų būdavo įrengta optinė įranga, kad karys matytų į ką taiko.

Informacija iš www.pagramantis.am.lt