Kelionė į ryčiausią Lietuvos tašką

      Visos dienos išvyka maršrutu Vilnius-Vidutinė-Karklinė-Naujasis Strūnaitis-Adutiškis-Vosiūnai-Tverečius-Mielagėnai-Vilnius. Pirmasis sustojimas Vidutinės etnokultūriniame kaime, man net silpna pasidarė, kaip čia jauku…

                    Naujojoje kaimo dalyje aptikome įdomų ir dar važinėjantį objektą

Krautuvė ant ratų

        O šalia esantis Karklinės kaimas iš vis atima žadą, jį įsirašiau į labiausiai pakerėjusių senųjų kaimų sąrašą.

     Toliau- Naujasis Strūnaitis, nedidelis kaimelis Švenčionių r. su gražia Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Naujojo Strūnaičio Šv.Petro ir Povilo bažnyčia

         Kaime anksčiau stovėjo dvaras, tačiau iki šiol yra išlikęs tik 1847 m. pastatytas vandens malūnas. Malūne buvo malami ne tik miltai, bet ir veliama vilna, veikė lentpjūvė. Pokaryje čia buvo gaminama elektros energija. Malūne išlikę autentiški technologiniai įrenginiai, bet kaip juos apžiūrėt neaišku…

           Sekantis sustojimas Sirvetos regioniniame parke prie šaltinio Lino verdenė, kuris trykšta šalia Sėtikio ežero.  Šaltinis priaugęs keistos formos rudadumblių, kurie  atrodo gana egzotiškai.

         Sirvėtos regioninio parko puslapyje radau, kadSenesni žmonės pasakoja, kad šlaite, aukščiau Lino verdenės, kur yra likusi gana lygi vieta, maždaug prieš 50 metų stovėjo trobelė, kurioje kažkokia moterėlė už pinigus pardavinėjo šaltinio vandenį. Tokiu būdu ji prisitaupė tiek pinigų, jog už juos kažkur nusipirko gerą namą…“         Pakeliui link Adutiškio pravažiavome Jurgeliškės kaimą, šį kartą ten neužsukome, bet verta paminėti, kad ten stovi unikali medinė sentikių cerkvė, pastatyta 1930 – 1932 m., deja, nykstanti. 2008 m. vėtra nugriovė cerkvės bokštą, tačiau pamaldos joje vis dar vyksta.

Bokštas

         Adutiškis minimas nuo XVI a. kaip Radvilų valda, vėliau dvaras atiteko Kiškoms, o galiausiai Vilniaus kapitulai, tačiau šiandien miestelio vaizdas gana liūdnas, ypač niūri pasirodė centrinė aikštė su sovietinių laikų pastatais-vaiduokliais… Dabartinė Adutiškio Švč. Mergelės Marijonos Škaplierinės bažnyčia pastatyta 1904 – 1913 m.,  tik labai į akis krinta visiškai nederanti tvora.       Iš Adutiškio patraukėm pro Rasčiūnus ir Guntaunininkus, kuriuose yra išlikę gynybinių įtvirtinimų liekanos iš Pirmojo pasaulinio karo. Per kaimus 1915 m. ėjo Vokietijos rytų fronto linija, pastatytas didelis bunkerių kompleksas atrodė kaip miestas – į jį vedė geležinkelis, buvo nutiestos gatvės, gaminama elektra. Iki šiol šiuose kaimuose išliko šeši bunkeriai, tačiau mes radom tik keturis.

Rasčiūnų ir Guntaunininkų kaimų bunkeriai

       Pakeliui į rytus aplankėm ir dar vieną pasakiško grožio ir jaukumo etnokultūrinį kaimą – Senąsias Katinautiškes. Tai vienintelis Lietuvoje saugomas kupetinis kaimas, kurio pastatų ir gatvelių išdėstymą lėmė vietos reljefas – miškas ir upelis. Visos sodybos susitelkusios aplink aikštę kaimo viduryje, o akį labiausiai traukia pirkių puošyba – vėjalentės, langų apvadai… Norint patekt į kaimą, reikia pervažiuot medinį tiltą. Prisipažinsiu, su mašina per jį važiuoti buvo kiek nedrąsu.

Tiltas į Katinautiškes

               Ryčiausias Lietuvos taškas – Vosiūnai! Tai senas kaimelis Ignalinos rajone, iš kurio toliau į rytus nenuvažiuosi – buvęs keliukas apaugęs žole, o toliau vielinė tvora skirianti Lietuvą nuo Baltarusijos.

Kelio pabaiga... toliau Baltarusija

        Vosiūnuose stovi medinė, 1921 m. pastatyta Švč. Mergelės Marijos medinė bažnytėlė.

Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

        Sukamės atgal ir per Tverečių, Mielagėnus keliaujam link namų. Mielagėnuose yra graži Šv. Jono bažnyčia, pastatyta 1790 m. kai dvarininkė Justina Kublickienė, vykdydama mirusio vyro valią, paskyrė sklypą bažnyčiai, vargoninkui ir mokyklai. Bažnyčia panaši savo stiliumi į Vilniaus Katedrą.

Mielagęnų Švč. Trejybės bažnyčia

      Paskutinis kelionės objektas – Adamavo ąžuolas., kuris yra respublikinės reikšmės gamtos objektas. Ąžuolo apimtis – 7 m., skersmuo – 2,2 m., aukštis 24 m., amžius apie 600 metų. Ant medžio kamieno matosi pažeidimai nuo žaibo.

Adamavo ąžuolas

 

Apie autorių

Paskelbė: kelionesLietuvoje

Geg 03, 2012