OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ilgojo savaitgalio išvyka po Dzūkiją ir Suvalkiją – 2-oji diena

Iš karto primenu, kad Pirmosios kelionės dienos aprašymą rasite čia. Antrąją dieną pradėjome nuo Piliakalnių piliakalnio. Pavadinimas daug žadantis, net yra spėliojama, kad čia stovėjo kunigaikščio Margirio pilis, bet šiaip įprastas akiai lietuviškas piliakalnis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laiptai į Piliakalnių piliakalnį

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piliakalnių piliakalnis

Tolimesnis mūsų tikslas buvo Jono Basanavičiaus gimtinė Ožkabaliuose, bet pravažiuojant dar užsukome į Vinkšnupius, kurie nuo seno buvo garsūs čia gyvenusia gausia totorių bendruomene. Rašoma, kad totoriai buvo atkelti dar Vytauto laikais. Turėjo jie ir savo dvarą bei mečetę šalia. Iki dabar išlikusius pagrindinius dvarelio rūmus  XX a. 4-ajame dešimtmetyje pasistatė didikai Gavrilkevičiai. Čia slėpdamasis nuo karo 1939 m.  su šeima buvo apsigyvenęs  būsimasis Lenkijos prezidentas Voicechas Jeruzelskis. Šiuo metu dvaras priklauso savivaldybei ir paskutines savo dienas leidžia tuščias.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vinkšnupių dvaras

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvarelio portikas ir balkonas

Šalia dvaro yra išlikusios nemažos totorių kapinaitės, kuriose kadaise stovėjo ir mečetė. Prie kapinaičių įrengtame stende galima plačiau sužinoti apie jų istoriją Vinkšnupiuose.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stendas prie kapinaičių

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Totorių kapinaitės

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Totorių kapinaitės

Atkeliavome iki Ožkabalių. Įprastai į visokias žymių, ar nelabai, žmonių tėviškes neužsukam, nėra jie tie objektai, kurie mus labai domintų, bet Jono Basanavičiaus gimtinė išimtis. Realiai iš jo tikrosios sodybos tik vieta likusi, nes viską sunaikino gaisras, o dabar stovintys pastatai neseniai atstatyti. Važiavom čia mes ne dėl pastatų.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gyvenamoji troba

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jonas Basanavičius

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klėtelė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Troba

Važiavome norėdami pasivaikščioti po ąžuolyną, kuris čia buvo pradėta sodinti 1989 Tautinio atgimimo metais (todėl taip ir pavadintas). Žmonės važiavo iš visos Lietuvos jo sodinti. Šiuo metu ąžuolynas užima apie 40 ha ploto. Ąžuolyne yra pasodintos teminės Signatarų, Knygnešių, Represijų aukų, Vasario 16-osios signatarų, Prezidentų, Sausio 13-osios aukų giraitės. Aplinka ir aura čia tikrai ypatinga. Tai puiki vieta praleisti netgi visą dieną, galima pasivaikščiot, piknikaut ant pievos ir net vaikams yra įrengta atskira žaidimų zona su pasakų personažais.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tautinio atgimimo ąžuolynas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ąžuolai ąžuoliukai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ir dar ąžuolų..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nepriklausomybės ąžuolas Lietuvai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vaikų zona

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vaikų zona

Prisivaikščioje, prisisupę išvažiavom į Bartininkus apžiūrėt senosios bažnyčios griuvėsių. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia buvo pastatyta 1790 m. ir gyvavo iki pat Antrojo pasaulinio karo, kol ją apgriovė. Sakoma, kad valdžia jos neleido atstatyti, tad ir liko tokia ji iki šių dienų. Naują, kuklią medinę bažnytėlę pasistatė šalia senosios.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bartninkų bažnyčios griuvėsiai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žvilgsnis vidun

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Keliavom keliavom ir iki Paežerių dvaro atkeliavom. Tai buvo paskutins išvykos objektas. Dvaro istorija siekia 400 metų, savininkų per tą laikotarpį irgi keliolika buvo. Šiuo metu dvaras pritaikytas turizmo (ir vestuvių, kai lankėmės kokias 4 svitas matėm :)) reikmėms, jame įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pagrindiniai dvaro rūmai

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rūmai be vartų :)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oficina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vandenys :)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rūmai iš kiemos pusės

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oficina su bokšteliu, į kurį galima užlipti.

Dar buvome suplanavę Vištyčio regioninį parką aplankyt ir į Kybartus užsukt, bet nebespėjom, tad liko tas kampas kitam kartui.

Apie autorių

Lie 09, 2016